دسته اخبار

 اطلاعیه های مالی

  • صندوق رفاه

  • جدول شهریه

  • هزینه انصراف

  • آیین نامه تخفیف شهریه

  • مراحل تقسیط شهریه و ثبت چک

  • هزینه انتقالی و میهمان شدن

  • فرم استعلام بهاء

  • معرفی معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان

  • اطلاعیه ها و رویدادهای امور مالی  • تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 15/10/90 ساعت 14:58