دسته اخبار

 اطلاعیه های آموزشی و دانشجویی

 • گروههای آموزشی

 • چارت درسی

 • رشته های تحصیلی

 • تقویم آموزشی

 • حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ایوان

 • غيبت در جلسه امتحان

 • درس معرفي به استاد

 • نظام درسي

 • تعريف واحد درسي

 • منع تحصيل همزمان

 • فراغت از تحصيل

 • مقررات آموزشي دانشجويان انتقالي و ميهمان

 • نام نويسي مشروط

 • حضور و غياب دانشجو

 • حذف و اضافه درس

 • انتخاب همزمان دروس پيش نياز و وابسته

 • واحد هاي درسي دوره تابستان

 • نظام آموزشی

 • سال تحصيلي

 • شرایط ورود دانشگاه

 • اطلاعيه هاي آموزشي و دانشجويي


 • تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 15/10/90 ساعت 09:47